Kultura doniranja hrane: Utjecaj zakonodavnog okvira na društveno odgovorno poslovanje

Na 8. Nacionalnoj konferenciji o DOP-u 9. studenoga 2016. izložili smo rad na temu 'Kultura doniranja hrane: Utjecaj zakonodavnog okvira na društveno odgovorno poslovanje'.

Riječ je o radu koji je sumirao trenutnu problematiku koja se odnosi na pitanje doniranja hrane u Hrvatskoj od strane poduzeća, ali je i služio kao prilika za predstaviti projekt Hi4CSR te njegove ciljeve kada je riječ o prikazu dobrih praksi doniranja hrane u Europskoj uniji.

Cjelokupan rad možete pronaći ovdje.

*******

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje donijet od strane Ministarstva poljoprivrede stupio je na snagu 1. studenoga 2015. godine i u njemu su propisani detaljni uvjeti, kriteriji i načini doniranja hrane i hrane za životinje, uvjeti koje posrednik mora ispunjavati u doniranju hrane i hrane za životinje te sadržaj i način vođenja Registra posrednika. Pravilnik se oslanja na Zakon o hrani i Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu. Prije ovih izmjena, poduzeća su na doniranu hranu morala plaćati PDV, no sada više nije takav slučaj. Odnosno, do izmjene Pravilnika, poduzećima je bilo mnogo isplativije bacati hranu nego je donirati. No, i nakon stupanja Pravilnika na snagu, za one koji će nastaviti s bacanjem hrane ne postoji nikakav oblik sankcija. S druge pak strane, da bi humanitarna udruga mogla primiti donaciju oslobođenu PDV-a, ona mora biti upisana u registar posrednika Ministarstva poljoprivrede.

Pregledom i analizom primjera iz prakse te dosadašnjih iskustava Republike Hrvatske, istraživački problem na kojem se temelji ovaj rad jest ispitati odnos donijetog Pravilnika i društveno odgovornog poslovanja, odnosno zakonodavnog okvira kao takvog kada je riječ o doniranju hrane najpotrebnijima od strane poduzeća. Krajnja svrha ovoga znanstvenog rada jest raspraviti i prikazati kako te na koji način nacionalni, shodno tome i europski zakonodavni okvir, potpomaže društveno odgovorno poslovanje, korporativnu filantropiju te samim time (ne)osigurava pozitivne društvene promjene.

15241431 233273107106266 8924801222121481880 N